912 εισιτήρια σε αγώνα Α.Ε.Λ.-ομόνοια

Αυτό είναι το νούμερο των εισιτηρίων που διατέθηκαν σήμερα.   Σε αγώνα Α.Ε.Λ.-ομόνοια παρακαλώ!!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΘΟΓΡΑΦΟ